. e-mail: poczta@stronarafala.com
Karty Leczenia Szpitalnego

07.10.1994 r.
24.11.1995 r.
13.06.1997 r.
05.12.1997 r.
03.08.1999 r.
15.10.1999 r.
19.03.2002 r.
26.04.2002 r.
07.11.2002 r.
20.12.2002 r.
31.01.2003 r.
14.02.2003 r.
26.12.2004 r.
10.01.2005 r.
05.08.2005 r.

Wyniki Badań

Badanie cytogenetyczne
Magnetyczny rezonans głowy

Leki

•Lamitrin
Topamax
Frisium
Nitrazepam
Nootropil
Diazepam RecTubes
Diuramid
Phenytoinum
Depakina
Sabril
Clonozepam
Strony związane z padaczką

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych Na Padaczkę

www.padaczka.net
www.neurolog.pl
MediCentrum

Polskie Towarzystwo Epileptologii

Lek Lamitrin
Lamitrin
Lamotriginum

Opis Działania
Lek przeciwpadaczkowy. Lamotrygina jest blokerem zależnym od różnicy potencjałów kanałów sodowych, dzięki czemu hamuje powtarzające się
z dużą częstotliwością wyładowania potencjałów czynnościowych neuronów. Lek ten hamuje nadmierne uwalnianie glutaminianu (aminokwasów, który odgrywa kluczową rolę
w powstawaniu napadów padaczkowych), tym samym hamuje powstawanie potencjałów czynnościowych wywołanych przez glutaminian. W testach określających w wpływ leków na ośrodkowy układ nerwowy wykazano, że wyniki uzyskane po podaniu 240 mg lamotryginy w zdrowym dorosłym ochotnikom nie różniły się od wyników uzyskanych w grupie otrzymującej placebo. Natomiast fenytoina w dawce 1000 mg i diazepam w dawce 10 mg znacznie zaburzały precyzyjną koordynację wzrokowo-ruchową i ruchy gałek ocznych, nasilały się zaburzenia równowagi ciała w postawie stojącej oraz wywoływały subiektywne działanie sedatywne (uspokajające). W innym badaniu, w którym podawano karbamazepinę doustnie w pojedynczej dawce 600 mg wykazano, że znacznie zaburza ona precyzją koordynację wzrokowo-ruchową i ruchy gałek ocznych, nasilały się zaburzenia równowagi ciała w postawie stojącej i przyspiesza czynność serca, podczas gdy wyniki uzyskane po podaniu lamotryginy w dawkach 150 mg i 300 mg nie różniły się od placebo.

Wskazania
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Preparat Lamitrin jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w monoterapii:

•napadów częściowych prostych i złożonych;
•napadów uogólnionych (w tym pierwotnie i wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klinicznych).

Dorośli i dzieci powyżej 2 lat Preparat Lamitrin jest wskazany w leczeniu skojarzonym (z innymi lekami przeciwpadaczkowymi):

•napadów częściowych prostych i złożonych;
•napadów uogólnionych (w tym pierwotnie i wtórnie uogólnionych napadów toniczno- klinicznych).

Nie jest zalecane stosowanie monoterapii preparatem Lamitrin w nowo zdiagnozowanej padaczce u dzieci od 2 do 12 lat. Preparat Lamitrin jest także wskazany w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennox-Gastaut.

Wytwórca:
Glaco Welkome Group
Glaco Wellkome House,
Berkeley Avenue
Greenfold, Middlesex UB6 ONN
Wielka Brytania


Strona Główna Aktualności Historia Hipoterapia Foto-Galeria Dokumentacja Leczenia Dziesięć Przykazań